Stichting Welzijn Wajir, ING Bank NL97INGB0007666512, KVK-nummer 41265703, vestigingsplaats Wilnis, Nederland

 

Stichting Welzijn Wajir

Nieuwsitem 23 september  2015

Wijzigingen bij Stichting Welzijn Wajir (SWW)

 

In 2006 was het (hoogste) doel van Stichting Welzijn Wajir (SWW) dat de bevolking van Wajir zelf haar toekomst in handen zou krijgen. In 2013-2014 is dit doel boven verwachting bereikt. Dat hebben de Wajiranen zelf gedaan, SWW heeft dit mogen ondersteunen.

Met het decentralisatieproces (de devolutie) van Kenia, kreeg Wajir zelf haar toekomst in handen. Democratisch gekozen leiders en een eigen parlement kregen zeggenschap over een budget dat het honderdvoudige was van voorheen. DAWN, het partnercomité waar SWW jarenlang mee samenwerkte, viel langzaam uiteen. DAWN-leden kregen op meerdere plekken in het systeem een nieuwe rol op invloedrijke plekken.

 

Tot onze verrassing werd onze Stichting door de nieuwe regering van Wajir uitgenodigd een rol te spelen in haar toekomst. Niet direct zozeer met geld, maar met raad en daad het toekomstige beleid van Wajir te ondersteunen. Tegelijk nam echter het geweld van Al Shabaab toe in de regio. De ontwikkelingen stelden SWW voor moeilijke vragen. Is het nu wel of niet verantwoord mensen uit te zenden naar Wajir? Moeten we niet afronden? Is dit wel echt een taak die we kunnen uitvoeren?

Hoewel de Stichting een lange traditie van consensusbesluiten heeft, werd het steeds lastiger het eens te worden. De waardering voor de manier van werken van de voorzitter en de uitvoerende directeuren ginds en hier begon uiteen te lopen. Uiteindelijk heeft SWW op 22 september 2015, met pijn maar eensgezind, besloten dat vier bestuursleden en de uitvoerend directeur het bestuur verlaten. De voorzitter en secretaris-penningmeester zullen naar hun eigen inzichten SWW voortzetten. Ieder meent hierin naar eigen overtuiging en omstandigheden de zaak van Wajir het beste te dienen.

 

We zijn allen die de afgelopen jaren het werk van de Stichting Welzijn Wajir ondersteunden dankbaar voor hun inzet.  

 

Ad Groeneveld, Inge Gransbergen, Elly Thuring, Henk van Apeldoorn, Sjaak Schoonen, Joke de Boer en Martin Oudman.