SEKEM

Medio 2017 werden wij benaderd door ‘Vrienden van Sekem in Nederland’ De Egyptenaar Ibrahim Abouleish is de stichter van SEKEM. Hij vertrok in 1956 als jonge man naar Europa omdat hij enorm werd aangetrokken door de Europese cultuur. Hij studeerde diverse studierichtingen zoals farmacie, geneeskunde en werktuigbouwkunde. Hij kwam in aanraking met de filosofie van Rudolf Steiner en werd daardoor een groot voorstander van de biodynamische landbouw. Hij bezocht met zijn gezin zijn geboorteland en enige tijd daarna in 1977  besloot hij te gaan remigreren om zijn land te behoeden voor verder afglijden.

Hij richtte de organisatie SEKEM op en die heeft kans gezien om grote stukken woestijn in noord Egypte met behulp van biodynamische methoden te veranderen in vruchtbaar land met een indrukwekkende oogst  en verwerking van ecologisch verantwoorde en Fair Trade producten.  Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor  ‘Community Building’ zoals voor onderwijs, gezondheidszorg, kunst etc. Dit alles in grote harmonie met andere religies en leefstijlen.

SEKEM is bereid om hun expertise aan Wajir ter beschikking te stellen om ook daar te gaan zorgen voor voldoende en ecologisch verantwoord voedsel en andere producten, dus met vermijding van kunstmatige fertilizers en pesticiden. Het geheel spoort dus heel goed met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties. Er is weinig fantasie nodig om te zien dat dit proces later uitgerold kan worden naar soortgelijke gebieden.  In overleg met SEKEM is gekozen voor training in hun centrum in Egypte van een groep sleutelfiguren op dit terrein uit Wajir. De County heeft hiervoor een delegatie samengesteld van competente en professionele mensen onder leiding van de Minister van Landbouw.

In januari 2018 vond deze training in Egypte plaats. Het verslag van dit werkbezoek kunt u lezen via de rubriek rapporten. Zie ook www.sekem.com en www.sekemvrienden.nl

Na deze training in Egypte heeft de stichting een aantal cursussen in Wajir kunnen realiseren en zijn de boeren aan de slag gegaan. Zo was er een cursus ‘compost maken’ en een cursus ‘vermarkten’ van producten. Omdat de lang verwachte regens uitbleven en door gebrek aan brandstof voor hun generatoren hebben veel boeren hun land moeten verlaten Zij konden hun akkers niet langer irrigeren.