Privacy Verklaring

Privacy regels Stichting Welzijn Wajir

De Stichting Welzijn Wajir beschikt over een (e-mail-)adresbestand van personen die blijk hebben gegeven van belangstelling voor Wajir en/of voor de stichting en instellingen van wie kan worden aangenomen dat zij die belangstelling hebben.

Dit bestand bevat geen gevoelige gegevens zoals leeftijd, ras, geloof, huidskleur of geaardheid. Het bestand dient uitsluitend om betrokkenen te informeren over Wajir en/of de stichting en wordt beheerd door de voorzitter.

Gegevens uit dit bestand worden niet ter beschikking gesteld van derden zonder toestemming van betrokkenen.

Bij elke mailing zal de ontvanger worden gewezen op de mogelijkheid om uit het bestand te worden verwijderd.