Stichting Welzijn Wajir, ING Bank NL97INGB0007666512, KVK-nummer 41265703, vestigingsplaats Wilnis, Nederland

 

Stichting Welzijn Wajir

BESTUUR

 

Het bestuur bestaat uit:

Ad Groeneveld, huisarts niet praktiserend
Inge Gransbergen-Hafkamp
Dr. Paul Veldhuijzen


Verder werken mee:

Angèle en Alex Smit
Harry de Haan


Voorzitter
Secretaris-Penningmeester
Bestuurslid
Wajir Shop
Website wajir.org

WIE ZIJN WE