Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning, geen vacatiegelden en geen reiskostenvergoeding. De directeur krijgt een vergoeding van zijn onkosten voor zijn bureau en voor de communicatie in Nederland en met Kenia.

Voor het geven van trainingen in Wajir ontvangt de directeur een per diem (dagvergoeding) conform de internationale normen. Dit voorzover de financiën van de stichting zulks toelaten.

Met ingang van 2016:

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten). De stichting heeft geen werknemers in dienst.