Stichting Welzijn Wajir, ING Bank NL97INGB0007666512, KVK-nummer 41265703, vestigingsplaats Wilnis, Nederland

 

Stichting Welzijn Wajir

Stichting Welzijn Wajir is per 1 januari 2014 openbaarheid verschuldigd van de verplichte gegevens welke iedere Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) beschikbaar moet hebben op de website.

Dit betreft financiële als beleidsmatige zaken als kenmerken:  

ANBI GEGEVENS

Rubriek
Bron/website pagina
Naam
STICHTING WELZIJN WAJIR
Fiscaal nummer
Contactgegevens
Bestuurssamenstelling
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Doelstelling
Verslag activiteiten
Jaarverslag recent jaar
Financiële verantwoording
Jaarrekening recent jaar
Privacy Verklaring
Privacy Verklaring