Welkom bij Stichting Welzijn Wajir

Van hopeloos naar hoopvol.

Wajir is de naam van de hoofdstad van de gelijknamige County in noordoost Kenia.In 1995 troffen vijf huisartsen, Rotary Doctors,  dit gebied in een desolate toestand aan. Onvoorstelbare armoede, droogten, honger en gebrek aan alles. De centrale regering negeerde en isoleerde decennialang het gebied en weigerde om daar serieus te investeren. Illustratief hiervoor is, tot voor kort, het aantal van zes kilometers asfalt in een gebied dat zes keer zo groot is als Nederland. Dit gold ook voor alle andere aspecten van de samenleving als onderwijs, gezondheidszorg, water en sanitatie enzovoort. De bevolking bestond voornamelijk uit nomaden die door die droogten geregeld al hun middel van bestaan verloor. Jarenlang viel Wajir onder een soort wet op de noodtoestand waardoor niemand het gebied in of uit kon zonder toestemming van de overheid.De grote ommekeer kwam in 2013 met de ‘Devolutie’. Door deze grondwetswijziging werd Kenia opgedeeld in 47 ‘counties’ die meer autonomie kregen en 40 % van het hun toekomende budget rechtstreeks in handen kregen. Het District Wajir werd nu County Wajir met een eigen gekozen gouverneur en parlement (Assembly). Er werd door de County Government (CG) inmiddels tweemaal een lijvig en ambitieus vijfjarenplan (CIDP) opgesteld waarbij de County zelf aan haar toekomst kan gaan werken.  Dit plan kunt u vinden bij Pers en Publiciteit, Rapporten.

Steun ons op NL70 RABO 0396 5670 96 tnv Stichting Welzijn Wajir


ANBI