Stichting Welzijn Wajir, ING Bank NL97INGB0007666512, KVK-nummer 41265703, vestigingsplaats Wilnis, The Netherlands

 

Stichting Welzijn Wajir

Wij kregen behoefte aan een partnercomité dat onze ‘ogen en oren ‘in Wajir zou vormen, dat ons met hun kennis van de plaatselijke situatie zou kunnen adviseren en dat geleidelijk steeds meer taken zelf zou kunnen uitvoeren. In 2006 werden alle contactpersonen uitgenodigd om naar Garissa te komen om elkaar beter te leren kennen, voor overleg, voor een intensieve training en om te proberen zo’n partnercomité op te richten. Dat lukte prima !
Het comité noemde zichzelf DAWN, wat dageraad of dauw betekent en een afkorting is van Development Agency Wajir the Netherlands.

 

DAWN verkoos een vrouw tot voorztter: Habiba Suria.
Abdi Billow werd coördinator.

 

Met de leden van DAWN is in de loop der jaren een intensief traject en samenwerking ontstaan.

 

De werkwijze die SWW vaak voert is dat DAWN een projectvoorstel maakt met een begroting en een toelichting. Vervolgens gaat SWW proberen om in Nederland fondsen te vinden. DAWN gaat het project monitoren en rapporteert na voltooiing zowel inhoudelijk als financieel. In een cultuur die geen planning kent en nog is gebaseerd op vertrouwen ( en niet op een controlerende administratie) is het een hele klus om dit stramien voor elkaar te krijgen.

 

Mede dankzij de trainingen en het intensieve werk van Henk van Apeldoorn heeft SWW veel contacten in Wajir, ook bij de lokale overheid en geniet het vertrouwen van velen.

 

Langzamerhand zien we dat DAWN zelf veel meer initiatief neemt, aan eigen empowerment werkt en daardoor meer greep krijgt op ontwikkelingen die hun leven en toekomst in Wajir bepalen. Daarbij steunt SWW hen met beleidsadviezen, waarbij nu het accent meer ligt op ondersteuning met inzet van deskundigen. Veel mensen uit het netwerk van SWW zijn bereid om ons te helpen met hun expertise. Een aantal van hen is ook zelf al meegeweest op een SWW missie naar Wajir.

 

DAWN leden bekleden sinds kort (na de laatste verkiezingen) belangrijke functies op Countyniveau en hebben daardoor direct invloed op het beleid in de regio Wajir. Daarnaast blijkt aandacht van SWW/DAWN uitgaan naar de zwakkeren en naar de meest kwetsbare (nood)situaties.


 

Development Agency Wajir the Netherlands (DAWN)